Động cơ bánh răng Sew eurodrive tại Việt Nam Động cơ bánh răng Sew eurodrive tại Việt Nam Động cơ bánh răng Sew eurodrive tại Việt Nam
Động cơ bánh răng Sew eurodrive tại Việt Nam

Động cơ bánh răng Sew eurodrive tại Việt Nam

1,000,000 VNĐ

1 tháng trước

Nhấn để hiện số

Mô tả

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp hóa, Hoàng Thiên Phát tự hào là nhà phân phối các sản phẩm công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm của Robertson, Bosch Roxroth , Endress hauser , Eaton Group , Stabilus , Motovario, Nissei ,Vicker, Nachi , Sew , Nocchi , Pentax , Hydac , Honey Well , Omron, Bethold, Gefran, Oval, MP.fitril, MTS, Pepper fuchs, Marzzocchi , Crouzet, Krohne, Yokagawa, Krohne , Elco , Semikron , Yamatake , Baldor , Sumitomo , Atos , Woojin , LS , Schneider , Boneng , ABB , Azbil , Weller , Baldor , SMC, Siemens , Ebner , bisson , Burghardt + Schmidt , ORII , Sanuma , kanazawa , IFM, Kromschroder
SEW Eurodrive là một trong những lựa chọn tốt nhất mà hiên tại Hoàng Thiên Phát đang lựa chọn phân phối. Được thành lập 1931, SEW Eurodrive các sản phẩm Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE, bộ truyền động bánh răng SEW-EURODRIVE sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Bộ bánh răng xoắn ốc và bánh răng côn xoắn chắc chắn cho các điều kiện sử dụng khắc nghiệt.
Một số model tốt nhất của Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE
RX57DT71C2 KT37DT90S4 SEW Eurodrive KHF97AM21 3/21 5:AM1 SEW Eurodrive 32SHFM/ML SEW Eurodrive FA67DT71C2 SA87R57DV100L4 SEW Eurodrive
RX57DT71C4 KT37DT90S6 SEW Eurodrive KHF97AM254/256:AM1 60 SEW Eurodrive FA67DT71C4 SA87R57DV100M4 SEW Eurodrive
RX57DT71C6 KT37DT100L2 SEW Eurodrive KHF97AM284/286:AM1 80 SEW Eurodrive FA67DT71C6 SA97R57DT71 C4 SEW Eurodrive
RX57DT71D2 KT37DT100L4 SEW Eurodrive KHF97AM324/326:AM200 FA67DT71D2 SA97R57DT71 D4 SEW Eurodrive
RX57DT71D4 KT37DT100L6 SEW Eurodrive KHF97AM364/365:AM225 FA67DT71D4 SA97R57DT71D4 SEW Eurodrive
RX57DT71D6 KT37DT100LS4 SEW Eurodrive KHF1 07AM1 82/1 84:AM1 00/112 FA67DT71D6 SA97R57DT71 K4
RX57DT71K2 KT37DV100L4 SEW Eurodrive KHF1 07AM21 3/21 5:AM1 32SHFM/ML FA67DT71K2 SA97R57DT71K4 SEW Eurodrive
RX57DT71K4 KT37DV1 00M4 SEW Eurodrive KHF1 07AM254/256:AM1 60 FA67DT71K4 SA97R57DT80K4
RX57DT80K2 KT47DT71C4 KHF1 07AM284/286:AM1 80 SEW Eurodrive FA67DT80K2 SA97R57DT80N4 SEW Eurodrive
RX57DT80K4 KT47DT71C6 KHF1 07AM324/326:AM200 SEW Eurodrive FA67DT80K4 SA97R57DT90L4 SEW Eurodrive
RX57DT80K6 KT47DT71D2 KHF1 07AM364/365:AM225 SEW Eurodrive FA67DT80K6 SA97R57DT90SA4 SEW Eurodrive
RX57DT80N2 KT47DT71D4 KHF1 27AM21 3/21 5:AM1 32SHFM/ML FA67DT80N2 SA97R57DT100LSA4 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE
RX57DT80N4 KT47DT71D6 KHF1 27AM250 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE FA67DT80N4 SA97R57DV100L4
RX57DT80N6 KT47DT71KT2 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE KHF1 27AM254/256:AM1 60 FA67DT80N6 SA97R57DV1 00M4
RX57DT90L2 KT47DT71KT4 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE KHF1 27AM280 FA67DT90L2 SA97R57DV112M4
RX57DT90L4 KT47DT80KT2 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE KHF1 27AM284/286:AM1 80 FA67DT90L4 SA97R57DV132SA4
RX57DT90L6 KT47DT80KT4 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE KHF1 27AM324/326:AM200 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE FA67DT90L6 WA1 0DT56L4
RX57DT90S2 KT47DT80KT6 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE KHF1 27AM364/365:AM225 FA67DT90S2 WA20DT71C4 Động cơ hộp số SEW-EURODRIVE
RX57DT90S4 KT47DT80N2 KHF1 57AM250 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE FA67DT90S4 WA20DT71C6 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE
RX57DT90S6 KT47DT80N4 KHF1 57AM254/256:AM1 60 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE FA67DT90S6 WA20DT71D2 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE
RX57DT100L2 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE KT47DT80N6 KHF1 57AM280 FA67DT100L2 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE WA20DT71D4
RX57DT100L4 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE KT47DT90L2 KHF1 57AM284/286:AM1 80 FA67DT100L4 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE WA20DT71D6
RX57DT100L6 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE KT47DT90L4 KHF1 57AM324/326:AM200 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE FA67DT100L6 WA20DT71K2 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE
RX57DT100LS4 KT47DT90L6 KHF1 57AM364/365:AM225 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE FA67DT100LS4 WA20DT71K4 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE
RX57DV100L4 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE
FTF127R77DV132S4 KHF1 67AM250 FA67DV100L4 WA30DT71C4 Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE
RX57DV100M4 SEW-EURODRIVE
FTF127R87DT90S4 KHF1 67AM254/256:AM1 60 FA67DV100M4 WA30DT71C6 SEW-EURODRIVE
RX57DV112M4 SEW-EURODRIVE FTF127R87DT100L4 KHF1 67AM280 FA67DV112M4 SEW-EURODRIVE WA30DT71D2
RX57DV112M6 SEW-EURODRIVE FTF127R87DT100LS4 SEW-EURODRIVE KHF1 67AM284/286:AM1 80 FA67DV112M6 WA30DT71D4
RX57DV132M4 FTF127R87DV100L4 KHF1 67AM324/326:AM200 FA67DV132M2 WA30DT71D6
RX57DV132M6 FTF127R87DV100M4 KHF1 67AM364/365:AM225 FA67DV132M4 WA30DT71 K2
RX57DV132S2 FTF127R87DV112M4 KHF1 87AM250 FA67DV132M6 WA30DT71K4
RX57DV132S4 FTF127R87DV132M4 KHF1 87AM254/256:AM1 60 FA67DV132S2 WA30DT80K2
RX57DV132S6 FTF127R87DV132ML4 KHF1 87AM280 FA67DV132S4 WA30DT80K4 SEW-EURODRIVE
RX67DT71C4 FTF127R87DV132S4 KHF1 87AM284/286:AM1 80 FA67DV132S6 WA30DT80K6 SEW-EURODRIVE
RX67DT71C6 FTF127R87DV160L4 KHF1 87AM324/326:AM200 FA77DT71C2 WA30DT80N2 SEW-EURODRIVE
RX67DT71D2 FTF127R87DV160M4 SEW-EURODRIVE KHF1 87AM364/365:AM225 FA77DT71C4 WA30DT80N4 SEW-EURODRIVE
RX67DT71D4 FTF157R97DT80K4 KHF37AQ100/1/2/3/4 SEW-EURODRIVE FA77DT71C6 WA30DT80N6 SEW-EURODRIVE
RX67DT71D6 FTF157R97DT80N4 SEW-EURODRIVE KHF37AQ115/1/2/3 FA77DT71D2 RXF57CM71 L SEW-EURODRIVE
RX67DT71K2 FTF157R97DT90L4 KHF47AQ80/1 /2/3 SEW-EURODRIVE FA77DT71D4 RXF57CM71M SEW-EURODRIVE
RX67DT71K4 FTF157R97DT90S4 KHF47AQ1 00/1/2/3/4 FA77DT71D6 RXF57CM71 S
RX67DT80K2 FTF157R97DT100L4 KHF47AQ115/1/2/3 FA77DT71K2 RXF57CM90L
RX67DT80K6 FTF157R97DT100LS4 KHF47AQ140/1/2 FA77DT71K4 RXF57CM90M
RX67DT80N2 FTF157R97DV100L4 KHF47AQ140/3 FA77DT80K2 RXF57CM90S
RX67DT80N4 FTF157R97DV100M4 KHF57AQ80/1 /2/3 FA77DT80K4 RXF57CM112M
RX67DT80N6 FTF157R97DV112M4 KHF57AQ1 00/1/2/3/4 FA77DT80K6 RXF57CM112S
RX67DT90L2 FTF157R97DV132M4 KHF57AQ115/1/2/3 FA77DT80N2 RXF67CM112S
RX67DT90L4 FTF157R97DV132ML4 KHF57AQ140/1/2 FA77DT80N4 RXF67CM71L
Thuộc tính và tính năng của Hộp số bánh răng SEW-EURODRIVE :
Bệ đơn vị bánh răng công nghiệp độc lập với 23 kích cỡ
Bộ bánh răng xoắn ốc và bộ bánh răng côn xoắn
Vỏ hộp số một mảnh và tách rời
Nhà ở đơn vị bánh răng đảo ngược
Vị trí lắp phổ quát
Công nghệ mô-đun đặc biệt
Thiết bị và tùy chọn tùy chọn được xác định trước đa dạng
Có thể thích ứng với khách hàng cụ thể

Nhấn để hiển thị số:

090679****

0906794977

Nhấn để hiển thị email:

tran****

tranvanlb2022@gmail.com

Địa chỉ liên hệ:

237/49C phạm văn chiêu, p14 gò vấp

tranvan 2 ngày

tranvan

Tài khoản: Cá Nhân

tham gia: 21/10/2022

Đánh giá (0)

tranvan 2 ngày

tranvan

Tài khoản: Cá Nhân

tham gia: 21/10/2022

Xem trang cá nhân

Đánh giá (0)

Quét mã QR chat ngay

Chat ngay

Nhấn để hiện số

Khách hàng online

So sánh

Báo cáo

Khách hàng online

Tin đăng tương tự

4 ngày

1

EDTA Hà Lan 2na khử phèn, giảm kim loại nặng ao tôm

Nguyễn My

1 tháng trước

22/1K Ấp Trung Đông, X.Thới Tam Thôn, Hóc Môn, HCM, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Liên hệ để hỏi giá

Chat

4 ngày

1

Men nitrosomonas, nitrobacter chuyên khử NH3, NO2 ao nuôi tôm cá

Nguyễn My

1 tháng trước

22/1K Ấp Trung Đông, X.Thới Tam Thôn, Hóc Môn, HCM, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Liên hệ để hỏi giá

Chat

6 giờ

4

Giảm giá thùng đựng rác 120 lít màu xám -Mrs Thanh 0913819238

Trần Hoài Thanh

16 ngày trước

35-36 , DD6 street, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

390,000 VNĐ

Chat

2 ngày

1

nhà phân phối động cơ servo Baldor Việt Nam

tranvan

1 tháng trước

237/49C phạm văn chiêu, p14 gò vấp, Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1,000,000 VNĐ

Chat

2 ngày

1

Đại lý phân phối Baldor chính hãng tại Việt Nam

tranvan

1 tháng trước

237/49C phạm văn chiêu, p14 gò vấp, Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1,000,000 VNĐ

Chat

2 ngày

1

đại lý Motor baldor giá tốt tại Việt Nam

tranvan

1 tháng trước

237/49C phạm văn chiêu, p14 gò vấp, Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

1,000,000 VNĐ

Chat

Kết nối người bán và người mua

Đã thêm vào mục “Tin đã yêu thích”

Đã xoá khỏi mục “Tin đã yêu thích”

Đã sao chép thành công