CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Raonhanh365.vncam kết tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên Raonhanh365.vn cụ thể như sau:

Mục đích và phạm vi thu thập

- Việcthu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Raonhanh365.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Raonhanh365.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Raonhanh365.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Raonhanh365.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch thương mại điện tử Raonhanh365.vnsử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch Raonhanh365.vn
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch thương mại điện tử Raonhanh365.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thànhviên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Raonhanh365.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển Hưng Hà

Trụ sở chính: Số nhà 5B, ngõ 245/116/35, phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

Email: congtytnhh.hungha@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Raonhanh365.vnthực hiện việc này.
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Raonhanh365.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Raonhanh365.vnsẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
- Mọi ý kiến quý khách vui lòng gọi vào số điện thoại :0466.871.323 hoặc Email :hotro@Raonhanh365.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Raonhanh365.vn được Raonhanh365.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Raonhanh365.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Raonhanh365.vnsẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Ban quản lý Raonhanh365.vnkhông chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.