Raonhanh365.vn - Nền tảng rao vật số 1 thị trường dành cho doanh nghiệp

Tài khoản được phân quyền (tối đa 5 tài khoản)

Chi tiết

Chi tiết

Tài khoản được phân quyền là tài khoản nhân viên hoặc cá nhân hoặc công ty trên chat365, khi được phân quyền sẽ có chức năng như tài khoản của nhà tuyển dụng: Đăng nhập bằng QR, nhận tin nhắn, nhận thông báo.

Tên tài khoản

Hoàn thành

Loại thông báo và tin nhắn thông báo

STT

Loại thông báo

Thêm +

Bạn chọn tài khoản đăng nhập nào dưới đây

Xác nhận