| đăng kyĐăng ký
địa điểm
Hà Nội | tây hồ, hà nội
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng Việc làm thời vụ
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Giờ hành chính
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

wwwwwwwwwwwwww

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
31Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Hà Nội | Ba Đình, Hà Nội
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng Nhân viên kinh doanh
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Toàn thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
- Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán.
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Xem thêm >>
5 Đánh giá |
38Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Lai Châu | Thủ Đức, Hồ Chí Minh
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

dưefghyjuk

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
31Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Lai Châu | Thủ Đức, Hồ Chí Minh
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

dưefghyjuk

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
114Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Lai Châu | Thủ Đức, Hồ Chí Minh
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

dưefghyjuk

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
34Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Lai Châu | Thủ Đức, Hồ Chí Minh
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

dưefghyjuk

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
46Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Lai Châu | Thủ Đức, Hồ Chí Minh
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

dưefghyjuk

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
36Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Lai Châu | Thủ Đức, Hồ Chí Minh
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

dưefghyjuk

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
53Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Hà Nội | Ba Đình, Hà Nội
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Toàn thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh
-Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT , bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
-Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
-Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào của toàn Cty ,phân loại theothuế suất .
-Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
-Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
-Kiểm tra hóa đơn đầu vào,báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế ,đối chiếu biên bản trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh
-Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
-Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
-Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
-Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
-Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
28Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
avata
8 tháng trước
địa điểm
Nam Định | nam định việt nam
mức lương
Mức lương: 5000000đ - 10000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Toàn thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

xyz

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
30Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
avata
7 tháng trước
địa điểm
Cao Bằng | trgknerk
mức lương
Mức lương: 0đ - 0đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Ca chiều
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

ỉegekrmnkn

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
50Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
avata
7 tháng trước
địa điểm
Hà Nam | mnrgknegown
mức lương
Mức lương: 0đ - 0đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Bán thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

nưignwignwirngw

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
29Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
avata
7 tháng trước
địa điểm
Hà Nội | âsgavs
mức lương
Mức lương: 0đ - 0đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Toàn thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

eresagreag

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
36Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Hà Nội | Đường D6, Khu Công Nghệ Cao, P. Long Thạnh Mỹ
mức lương
Mức lương: 0đ - 200000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:thư ký văn phòng
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Toàn thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

123123213123213

Xem thêm >>
2 Đánh giá |
66Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Bắc Ninh | Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
mức lương
Mức lương: 7000000đ - 8000000đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:văn phòng
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Giờ hành chính
Hạn tuyển
Hạn tuyển: Đã hết hạn tuyển dụng

Mô tả chi tiết:

1.2. Chào hỏi với người thân quen
Cấu trúc câu: Tên người + 你好
Ví dụ: 云姐,你好。Chào chị Vân!, 海哥,你好。Chào anh Hải!
Cách chào theo buổi
• 早上好 (Zǎoshang hǎo ) – chào buổi sáng = good morning!
• 下午好 (Xiàwǔ hǎo) – Chào buổi chiều = Good after noon!
Hoặc đơn giản chỉ là
• 你早 – Chào buổi sáng nhé! Chỉ áp dụng với lần đầu gặp mặt trong ngày và ở buổi sáng thôi. Và áp dụng cho người quen nhé.
• 早安 – ngày mới vui vẻ nhé.
• 早安你好 (Zǎo ān nǐ hǎo ) – Chào buổi sáng nhé.

你 – nǐ – mày, bạn, cậu
我 – wǒ – Tôi, tao, tớ
好 – hǎo – Tốt, được, đẹp
早 – zǎo – Sớm
午 – wǔ – Trưa (buổi trưa)
早上 – zǎo shàng – buổi sáng
下午 – xià wǔ – Buổi chiều
明天 – míng tiān – Ngày mai
晚 – wǎn – Muộn, đêm muộn
再 – zài – Lại
见 – jiàn – Gặp, nhìn
您 – nín – Ngài, ông
玛丽 – mǎ lì – Marry (tên người)
海云 – hǎi yún – Hải Vân (tên người)
一 – Yī – số 1 (trong số đếm)
五 – wǔ – số 5
八 – bā – số 8
大 – dà – lớn, to lớn
不 – bù – không (không trong không phải, không làm gì đó)
口 – kǒu – cái mồm, miệng
白 – bái – màu trắng
女 – nǚ – nữ, con gái,
马 – mǎ – ngựa, con ngựa
HOTLINE:0973.825.167
24 LÝ THÁNH TÔNG-ĐỒNG NGUYÊN –TỪ SƠN-BẮC NINH

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
48Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ
địa điểm
Hải Phòng | số 156/109, Trường Chinh- Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng
mức lương
Mức lương: 0đ - 0đ
Loại hình công việc
Công việc:Hành chính - Văn phòng
Loại hình công việc
Công việc chi tiết:văn phòng
Hình thức việc làm
Hình thức việc làm: Toàn thời gian
Hạn tuyển
Hạn tuyển: 30/12/2021

Mô tả chi tiết:

ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH:
- Lái xe nâng
- Máy xúc (đào, lật, lốp, xích)
- Sửa chữa điện tử dân dụng
- Điện tử công nghiệp
- Điện lạnh, điện dân dụng, điện công nghiệp, ô tô……
- Cấp thoát nước
- Hàn
Liên hệ nộp hồ sơ: 0978.8686.51

Xem thêm >>
0 Đánh giá |
51Lượt xem
Nhấn để xem liên hệ
Nhấn để xem liên hệ

Lọc tìm kiếm

Mức lương :

Hotline: 1900633682
Email: Info@24hpay.vn