LỌC SẢN PHẨM

Sắp xếp theo tỉnh thành
Sắp xếp theo danh mục
Sắp xếp theo giá
Tin rao vặt
Loại sản phẩm
Sắp xếp theo ngày đăng
Sắp xếp theo top view

TIN ĐƯỢC ƯU TIÊN

Rao vặt của Từ Thúy Hằng

Hiển thị
BCP85 Men vi sinh phan hủy chất hữu cơ làm phân compost
Thời gian đăng: 09:03 - 25/03/202268 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP10 Men vi sinh xử lý nước thải rỉ rác (0949906079)
Thời gian đăng: 02:23 - 22/02/202237 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP50 Men vi sinh xử lý nước thải tinh bột mì, sinh hoạt, bệnh viện
Thời gian đăng: 08:16 - 22/02/2022129 views
Giá: Liên hệ
Số 17 đường số 14
Người đăng: Từ Thúy Hằng
Airsolution9312 xử lý mùi hôi nước thải, bãi rác, trạm trung chuyển
Thời gian đăng: 02:24 - 21/02/202242 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
Biostreme111F xử lý mùi hôi chuồng trại, khu chứa phân trong chăn nuôi
Thời gian đăng: 02:21 - 16/02/202248 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
AirSolution9314 xử lý mùi hôi sau quạt hút trong chăn nuôi heo
Thời gian đăng: 02:15 - 16/02/202238 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
Vi sinh xử lý dầu mỡ thừa cho nhà hàng, khách sạn
Thời gian đăng: 09:15 - 15/02/202237 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
Vi sinh BCP85 dùng cho sản xuất phân bón từ rác thải
Thời gian đăng: 09:06 - 15/02/202240 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP11 Men vi sinh xử lý nước thải cao su
Thời gian đăng: 01:37 - 28/01/202251 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP22 Vi sinh xử lý nước thải chế biến cơm dừa
Thời gian đăng: 02:31 - 20/01/202249 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BioBloc22 men vi sinh xử lý dầu mỡ trong bẫy mỡ hố thu hố gom
Thời gian đăng: 02:28 - 20/01/2022108 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
MACRO N/P dinh dưỡng cho vi sinh xử lý nước thải (0949906079)
Thời gian đăng: 03:05 - 18/01/202245 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
EcoSept men vi sinh xử lý bể phốt
Thời gian đăng: 04:02 - 17/01/202260 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP10 men vi sinh xử lý nước thải ngành dược phẩm
Thời gian đăng: 09:17 - 14/01/202244 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP80 Men vi sinh phân hủy phân động vật trong hầm biogas
Thời gian đăng: 09:11 - 14/01/202250 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
Biobloc22 men vi sinh xử lý dầu mỡ trong bẫy mỡ, hố thu, hố gom cho nhà hàng khách sạn
Thời gian đăng: 09:08 - 14/01/2022123 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
AirSolution9312 xử lý mùi hôi sau quạt hút trong chăn nuôi
Thời gian đăng: 09:02 - 14/01/202253 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
BCP11 Men vi sinh xử lý nước thải dệt nhuộm
Thời gian đăng: 08:54 - 14/01/2022178 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
AirSolution9312 xử lý mùi hôi nhà xưởng, trạm xử lý nước thải
Thời gian đăng: 08:54 - 14/01/202299 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
Macro N/P dinh dưỡng cho nuôi cấy vi sinh xử lý nước thải
Thời gian đăng: 02:10 - 13/01/202295 views
Giá: Liên hệ
số 17 đường 14, phường an lạc a, bình tân, hồ chí minh
Người đăng: Từ Thúy Hằng
2